ЄС допомагає Україні розвивати внутрішні водні шляхи

Цього року, коли Україна бореться з пандемією, намагаючись залишатися незламною, інвестиції у інфраструктуру внутрішніх водних шляхів, як потужного інструменту економічного стимулювання, викликають новий інтерес, оскільки особи, що відповідають за формування та реалізацію політики, починають розглядати шлях до реформ.

Протягом наступних тижнів фахівці з внутрішнього водного транспорту та експерти ЄС поділяться досвідом з впровадження реформ та іншою важливою інформацією, щоб допомогти особам, що відповідають за формування та реалізацію політики, прийняти найефективніші рішення. Ми також обговоримо інші проблеми, які впливають на майбутній розвиток ВВТ в Україні, від вдосконаленої законодавчої та регуляторної бази, до забезпечення ресурсів та доступу на ринок.

Дякую вам за участь у цьому важливому обговоренні. В цей час, коли ми всі разом намагаємося подолати кризу, ми бажаємо кожному з вас та вашим родинам дотримуватися правил безпеки та бути здоровими.

Проєкт технічної допомоги «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро»

Інтерв’ю з Едвіном Локом, Керівником групи проєкту технічної допомоги «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро»

image
Фото: Едвін Лок

— Чому Україні потрібна реформа внутрішнього водного транспорту?

— Україна має розширену мережу внутрішніх водних шляхів. Річка Дніпро є найбільшою та найважливішою річкою в Україні, і її можна вважати національним надбанням України. Річка використовується для вантажних та пасажирських перевезень, але також має багато інших різноманітних функцій. Через гідроелектростанції генерується енергія, річка також є джерелом питної води для багатьох людей та сільського господарства, і, звичайно, річка використовується для дозвілля, а саме плавання, риболовлі та вітрильного спорту.

Враховуючи велику кількість користувачів річки, найважливішими аспектами реформ ВВТ є організація державного управління річковою системою (хто за що відповідає), забезпечення фінансування на утримання та інвестиції в державну інфраструктуру внутрішнього водного транспорту, як, наприклад, фарватери та судноплавні шлюзи. Ще однією важливою метою реформ є те, що вони повинні максимально просувати ВВТ та забезпечувати можливість переміщення вантажних перевезень з автомобільного транспорту на внутрішній водний транспорт, оскільки він є найдешевшим та максимально екологічним видом транспорту.

В першу чергу ці реформи повинні бути враховані в Законі «Про внутрішній водний транспорт», який вже понад 10 років обговорюється у Верховній Раді України.

Слід зазначити, що прийняття нового Закону «Про внутрішній водний транспорт» є лише першим кроком для розвитку сектору внутрішнього водного транспорту в Україні. Після прийняття Закону спроможність багатьох державних структур, що займаються управлінням, експлуатацією та обслуговуванням сектору внутрішнього водного транспорту, потребуватиме модернізації та посилення. Приватний сектор також повинен внести свій вклад, розробляючи продукцію для внутрішнього водного транспорту та відкриваючи нові ринки.

Крім того, також настійно рекомендується створити платформу ВВТ, на якій представники державного та приватного сектору зможуть здійснювати регулярні та структуровані обговорення питань з метою покращення умов функціонування внутрішнього водного транспорту та створення системи спостереження за ринком, за допомогою якої можна здійснювати контроль розвитку річкового транспорту.

Подібні платформи успішно використовуються в багатьох країнах — членах ЄС. Початок цього століття став переломним у розвитку внутрішнього водного транспорту в Європі. Було знято бар’єри на шляху вільного доступу до ринків та систем тарифікації, що перешкоджали конкуренції, законодавчу базу для суден та членів екіпажу було узгоджено та приведено до найсучасніших технологічних та суспільних стандартів. Створення унікальної європейської платформи CESNI може вважатися важливим кроком у розвитку внутрішнього судноплавства в Європі. Усі країни, що використовують цей вид транспорту, беруть активну участь, дозволяючи CESNI забезпечувати стабільний розвиток, надавати доступ до нових технологій та сприяти тому, що внутрішнє судноплавство є активним, конкурентоспроможним перевізником, повністю інтегрованим у європейську транспортну систему.

Перед Україною стоїть завдання приєднатися до цього процесу стабільного розвитку внутрішнього водного транспорту.

Покроковий процес на шляху до визнання ВВТ на європейському рівні сучасним перевізником супроводжувався і навіть керувався тісним співробітництвом влади та національних і європейських представницьких промислових організацій на всіх рівнях прийняття рішень: Європейська Комісія та Парламент, річкові комісії, робочі групи та велика кількість проєктів з досліджень, розробок та впровадження нових технологій у сфері ВВТ. Перед Україною стоїть завдання приєднатися до цього процесу стабільного розвитку внутрішнього водного транспорту.

Ще однією пропозицією є розробка Плану сприяння розвитку ВВТ, спрямованого на просування всієї мережі річкових транспортних послуг в цілому та отримання підтримки з боку українського суспільства щодо розвитку ВВТ. Проєкт допоможе українським органам влади розробити план сприяння розвитку ВВТ з урахуванням найкращих практик ЄС та надалі підтримуватиме його прийняття в Україні.

Україна потребує реформ у внутрішньому водному транспорті, щоб мати змогу розширити свої економічні та транспортні зв’язки з Європейським Союзом та інтегрувати внутрішні водні шляхи України в міжнародні транспортні коридори, спираючись на Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, а це потребує узгодження українського законодавства із законодавством ЄС.

1590161415-4887

— Яке значення матиме зміцнення та розвиток внутрішніх водних шляхів для всього транспортного сектору в Україні та які основні бар’єри для розвитку внутрішнього водного транспорту в Україні?

— Посилення річкового транспорту дає Україні можливість розкрити його потенціал та збільшити обсяг вантажних перевезень внутрішніми водними шляхами, а також запропонувати вигідну альтернативу автомобільному та залізничному транспорту. Це призведе до зниження загальних витрат на перевезення. Оскільки транспортні витрати включаються до продажної ціни товарів, очевидним є той факт, що транспорт повинен бути організований максимально ефективно, щоб мінімізувати ці витрати.

На сьогодні в Україні лише незначна кількість товарів перевозиться річками. До таких товарів належать зерно, метали, деякі нафтопродукти та будівельні матеріали (пісок та гравій). Існує можливість перевезення ВВТ і інших вантажів, таких як контейнери та рухомий склад (автомобілі, вантажні автомобілі, сільськогосподарські машини), оскільки подібні товари транспортуються річками в багатьох країнах ЄС.

Нинішніми бар’єрами для розвитку ВВТ є невизначеність у законодавчій та регуляторній системі та відсутність інвестицій у транспортні системи з боку сторонніх виробників.

— Чи буде розвиток ВВТ негативно впливати на навколишнє середовище?

— Порівняно із залізничним та автомобільним транспортом річковий транспорт є найбільш екологічним видом транспорту, що стосується викидів парникових газів. Однак річковий транспорт утворює деякі відходи (побутові відходи та лляльні води), і частина цих відходів потрапляє у річки.

Основними забруднювачами є підприємства, які скидають неочищену охолоджуючу воду та відходи в річки, та сільськогосподарський сектор. Крім того, одна третина побутових стічних вод, які не проходять через станції очищення стічних вод, скидається в річки.

Варто зазначити, що в даний час лише незначна кількість суден користуються внутрішніми водними шляхами України, а тому при здійсненні збору відходів з боку власників суден, якість річкової води навряд чи поліпшиться. З іншого боку, якщо вимагати від приватного сектору доставляти відходи на берег або встановлювати на борту очисні споруди, це збільшить витрати операторів та зробить ВВТ дорожчим. Крім того, уряд повинен забезпечити наявність споруд для приймання відходів та стічних вод у річкових портах, що також потребує значних інвестицій.

Зрозуміло, що з часом, коли річковий транспорт знову використовуватиметься на відповідному рівні для перевезення вантажів та пасажирів, управління прийманням суднових відходів повинне бути впорядковане як з юридичної точки зору, наприклад, зробити його обов’язковим на законодавчому рівні та забезпечити примусове виконання, так і на оперативному рівні, за рахунок забезпечення достатніх потужностей для прийому відходів у річкових портах та терміналах.

image (2)
Фото: Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро

Інформація про проєкт:

Основною метою проєкту технічної допомоги «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро» є допомога Міністерству інфраструктури України у розвитку сектору ВВТ в Україні відповідно до законодавства ЄС та найкращих практик.

Допомога надається при розробці нового Закону «Про внутрішній водний транспорт», розробці підзаконних актів з метою підвищення потенціалу та можливостей різних державних структур для здійснення їх функцій щодо розвитку ВВТ, необхідних для повноцінного функціонування сектору ВВТ.

Команда проєкту «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро», що фінансується ЄС, також допомагає Міністерству інфраструктури України в підготовці Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України, Плану транспортного розвитку річки Дніпро та довгострокового Плану розвитку річки Дніпро, щоб визначити, серед іншого, необхідні інвестиції з боку держави.

Джерело: НВ