Плануєте експортувати до ЄС? Дізнайтесь, з чого почати

Українські виробники мають великий потенціал торгівлі з країнами Євросоюзу. Для того, щоб ним скористатися, важливо розуміти технічні вимоги та процедури цього найбільшого в світі спільного ринку.

експорт

 

  1. Якими є відповідні директиви та регламенти ЄС для вашого товару?

Огляд усіх директив можна знайти на сайті Європейської Комісії за цим посиланням. Ваш товар може підлягати під різні директиви. Наприклад, машина з електроприладами на дистанційному управлінні підлягає під дію «Директиви щодо машин і механізмів», «Директиви щодо низьковольтного обладнання» та «Директиви щодо електромагнітної сумісності». У такому випадку, одна з директив є «ключовою», відповідно до неї потрібно здійснювати оцінку відповідності. Але основні вимоги інших директив також мають бути дотримані.

  1. Як можна дізнатися про вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки для мого товару, які зазначаються Директивами ЄС?

Насамперед необхідно, аби виробник разом із фазою розробки товару провів «оцінку ризику». Наприклад, такі вимоги містить Додаток 1 Директиви щодо машин і механізмів у розділі «Загальні принципи»: «Виробник машинного обладнання, або його уповноважений представник має забезпечити проведення оцінки ризику, щоб визначити чи відповідає товар вимогам здоров’я та безпеки, які застосовуються до машинного обладнання». Як саме проводити таку оцінку, пояснює Технічний регламент. У цьому випадку це ISO/TR 14121-2.

  1. Які гармонізовані стандарти ЄС застосовуються до вашого товару? Чи відповідають вони українським стандартам?

Заголовки та інші бібліографічні дані гармонізованих стандартів ЄС, що відповідають спеціальним директивам, Європейська Комісія публікує в Офіційному журналі ЄС. Із переліком відповідних стандартів, можна ознайомитися за цим посиланням.

В Україні багато гармонізованих стандартів ЄС було прийнято як національні стандарти. Перелік цих гармонізованих стандартів можна переглянути на цьому сайті.

  1. Чи хочу я застосувати ці стандарти до мого товару?

Виробник самостійно може вирішувати, чи застосовувати гармонізовані стандарти ЄС повністю, частково чи не використовувати взагалі. Така можливість вибору дає поштовх до більшого технологічного розвитку, ніж якщо б застосування стандартів було обов’язковим.

Якщо виробник повністю застосовує гармонізовані стандарти ЄС та якщо ці стандарти відповідають основним вимоги здоров’я та безпеки, виробник отримує певні переваги завдяки презумпції відповідності. Вона передбачає, що у випадку будь-яких сумнівів щодо відповідності товару основним вимогам здоров’я та безпеки органи ринкового нагляду зобов’язані самостійно визначити відповідність чи невідповідність товару цим вимогам.

  1. Які процедури оцінки відповідності можуть/повинні бути застосовані?

Залежно від ризику, пов’язаного з використанням товару, директиви ЄС можуть містити дуже різні процедури оцінки відповідності. У деяких випадках різні процедури оцінки відповідності описані в одній директиві. З неї виробник має обрати одну процедуру, в залежності від категорії товару та ризику, пов’язаного з його використанням. Огляд та детальний опис усіх можливих процедур оцінки відповідності поданий у Додатку ІІ Рішення № 768/2008/EC (див. за посиланням).

  1. Чи повинен я залучати європейський «нотифікований орган» та де можна його знайти ?

Залежно від ризику, пов’язаного з використанням товару, процедури оцінки відповідності можуть вимагати участі нотифікованого органу (який засвідчує відповідність товару вимогам законодавства ЄС). Якщо участь нотифікованого органу є необхідною, виробник вільний обирати будь-який орган, уповноважений для цієї товарної групи від будь-якої країни ЄС. Повний перелік нотифікованих органів і груп товарів доступний на веб-сторінці NANDO порталу Європейської Комісії.

  1. Що таке «Декларація відповідності Європейської Комісії»? Хто має її готувати?

Декларація відповідності Європейської Комісії є юридичною заявою виробника або його уповноваженого представника. Вона підтверджує, що товар відповідає усім положенням відповідної директиви.

Декларація відповідності має бути оформлена виробником або його уповноваженим представником в ЄС та має супроводжувати товар до моменту його передачі споживачу. Декларація має бути оформлена на одній або декількох офіційних мовах ЄС.

  1. Як зробити маркування CE для мого товару перед експортом до ЄС?

Директиви ЄС вимагають маркування товару знаком відповідності CE перед виходом на ринок. Залежності від директиви, знак відповідності CE може містити також ідентифікаційний номер уповноваженого органу, який, наприклад, був залучений до процедури оцінки відповідності або займався оцінкою і контролем системи управління якістю.

  1. Якими є мої зобов’язання як виробника до та після експорту продукції до ЄС?

Виробник гарантує відповідність своєї продукції чинному законодавству ЄС, незалежно від того, чи розробляв і виготовляв він продукцію самостійно, чи товар виготовляється під його ім’ям або торговельною маркою. У випадку залучення субпідрядних організацій, виробник повинен здійснювати загальний контроль над товаром.

Відповідно до певних актів законодавства, виробник може бути зобов’язаний виконати тестування зразків продукції в кінці виробничого циклу, або зразків продукції, вже виведеної на ринок.

Якщо продукція становить ризик, виробники повинні негайно поінформувати про це компетентні національні органи держав-членів, на території яких була розміщена така продукція. Виробник повинен надати компетентному національному органу всю інформацію і документацію, необхідну для підтвердження відповідності продукції.

Особа, яка розміщує на ринку ЄС продукцію, що була у вжитку, з третьої країни, або будь-яку продукцію, розроблену чи виготовлену для ринку ЄС, повинна взяти на себе роль виробника.

Якщо імпортер або дистриб’ютор модифікує продукцію або постачає продукцію під своїм ім’ям, то він вважається виробником.

Дізнайтесь більше про вимоги ЄС до нехарчової продукції на цьому сайті.