ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРО ІНСТРУМЕНТ TAIEX

a_dsc_067811111-2

На запитання відповіли:

координатор програми TAIEX в Україні від Представництва Європейського Союзу Наталія Старостенко

та керівник Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, директор Адміністративного офісу програми Twinning Марина Канавець

ТАІЕХ є одним із найбільш поширених, ефективних та доступних серед усіх можливих інструментів допомоги Європейського Союзу країнам Східного партнерства

 1. Що таке TAIEX?

Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) було засновано з метою надання допомоги країнам – бенефіціарам (країнам Західних Балкан, Туреччині та країнам Європейської політики сусідства) у стислі терміни привести національне законодавство у відповідність до стандартів ЄС та забезпечити виконання законодавчих норм. Завдання ТАІЕХ полягає у спрощенні механізму передачі інформації та обміні передовим досвідом між країнами-членами Європейського Союзу та країнами-бенефіціарами. Україна почала використовувати інструмент TAIEX 2006 року.

Використання TAIEX вимагає від уряду країн-бенефіціарів ініціативного підходу у визначенні своїх потреб, підготовки та подання заявок, мобільності. Від подання заявки до надання допомоги минає від двох до трьох місяців, що дає змогу використовувати його для вирішення термінових питань.

Детальну інформацію про TAIEX можна отримати на сайті http:// taiex.ec.europa.eu/

 1. Хто може отримати допомогу (стати бенефіціаром) у рамках інструменту TAIEX?
 • державні службовці, які працюють у центральних органах виконавчої влади (міністерствах та ін.);
 • державні службовці, які працюють в місцевих органах виконавчої влади та асоціаціях місцевих органів влади;
 • органи юстиції та правоохоронні органи;
 • народні депутати та державні службовці, які працюють  в секретаріатах комітетів Верховної Ради;
 • як вийняток, також представники профспілок та спілок роботодавців, соціальних партнерств за умови, що вони відіграють важливу роль у запровадженні законодавства ЄС.
 1. Чи можуть громадяни, приватні компанії або недержавні організації отримати допомогу у рамках інструменту TAIEX?

Представники цих категорій не можуть подавати заявки на участь в заходах TAIEX, але  можуть брати участь у заходах на території України за запрошенням бенефіціарів. Участь у заходах оплачується бенефіціаром (за домовленістю сторін) або власним коштом.

 1. Які існують заходи TAIEX?
 • Експертна місія. Один або два експерти з органів державного управління країн-членів ЄС відвідують Україну на короткий термін (до 5 робочих днів), упродовж яких надають поглиблені консультації щодо гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС.
 • Навчальні візити до країн-членів ЄС (до 5 робочих днів, максимум 3 представники від України), під час яких учасники візиту отримують практичні знання щодо запровадження законодавства ЄС;
 • Cемінари в Україні (1-2 робочих дні), на яких експерти з країн-членів Європейського Союзу розкривають для широкої аудиторії питання, що стосуються конкретних сфер законодавства ЄС, регулювання, процедур і передового європейського досвіду.
 • Участь представників України у заходах TAIEX за кордоном (міжнародних семінарах, конференціях) за ініціативи Європейської Комісії.
 1. Які витрати фінансуються у рамках інструменту TAIEX?
 • Семінари / конференції (за участю однієї чи декількох країн): місце проведення заходу, технічне обладнання для приміщення (у випадку, коли організація-бенефіціар не може забезпечити належне приміщення на власній території), транспортні витрати і витрати на готель; добові та фінансова компенсація експертам; витрати за проживання учасників заходу, які мешкають на відстані більше 100 км від місця проведення заходу, а також витрати, пов’язані з переїздом учасників, які мешкають більше ніж за 400 км; переклад, перерви на каву й обід.
 • Відрядження експертів для проведення експертної місії (відрядження експерта до організації-бенефіціара з метою передачі знань та досвіду): переміщення та проживання експерта, добові, фінансова компенсація, переклад за необхідності.
 • Навчальні поїздки (візити учасників органу-бенефіціара до організації країни-члена ЄС, яка приймає): переміщення і проживання учасників, добові, переклад за потребою.
 • Участь в інших заходах TAIEX за кордоном (наприклад, семінари та конференції), які організує Європейська Комісія.
 1. Які заходи не організують та які витрати не фінансують в рамках TAIEX?

При організації всіх логістичних аспектів TAIEX покладається на зовнішнього надавача послуг, який згідно контракту підбирає та замовляє найдешевші варіанти в межах визначених стандартів. Таким чином, TAIEX не може гарантувати замовлення номерів в певних готелях або замовлення певних рейсів залежно від бажання експерта або співорганізатора.

Загальні правила:

 • TAIEX не організовує навчальні візити до європейських інститутів та агентств;
 • TAIEX не співфінансує та не робить внески у заходи, які організуються третіми сторонами;
 • TAIEX не організує прес конференції
 1. Чи можуть журналісти відвідувати заходи TAIEX?

Так, на запрошення бенефіціарів на території України.

 1. Чи може бенефіціар паралельно залучати допомогу у рамках TAIEX та інших інструментів технічної допомоги ЄС?

Так, якщо заходи TAIEX не дублюють заходи інших проектів технічної допомоги Європейського Союзу.

 1. Хто координує TAIEX в Україні та яким чином цей інструмент регулюється на законодавчому рівні?*

Координатором впровадження інструменту TAIEX є Національне агентство України з питань державної служби (далі – Нацдержслужба). Використання TAIEX в Україні здійснюється відповідно до Плану підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року № 316.

Нацдержслужба забезпечує необхідною інформацією та надає консультаційно-методологічну допомогу органам державної влади та іншим бенефіціарам щодо особливостей використання інструменту TAIEX; розглядає та перевіряє подані органами державної влади аплікаційні форми, а також здійснює моніторинг заходів TAIEX.

Функції Адміністративного офісу програми Twinning в Україні (далі – АОП) виконує Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу шляхом організації роботи з ефективного використання в Україні інструментів інституціональної розбудови ЄС Twinning, TAIEX.

Представництво Європейського Союзу в Україні аналізує заявки бенефіціарів та надає експертні рекомендації стосовно доцільності таких заходів.

 1. Як виглядає типовий процес ухвалення рішення стосовно заявки на отримання технічної допомоги у рамках інструменту TAIEX?

Аплікаційні форми можна завантажити на сайті Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу за посиланням www.center.gov.ua або https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm

Рисунок3a.jpg

Готуючи заявку,  важливо враховувати , що запит на отримання технічної допомоги TAIEX повинен відповідати: зобов’язанням, взятим Україною відповідно до угод і домовленостей між Україною та Європейським Союзом; пріоритетним напрямам діяльності бенефіціара ТАІEX; іншим проектам технічної допомоги Європейського Союзу, тематика яких не дублює заходи, що відбуваються у рамках інструменту TAIEX.

Починаючи з моменту схвалення заявки TAIEX, співробітник Європейської Комісії та контактна особа від бенефіціара (співорганізатор) несуть відповідальність за підготовку й організацію заходу ТАІЕХ.

Для проведення семінару у рамках ТАІЕХ співорганізатор повинен скласти програму разом з чітко визначеною експертизою. Співорганізатор також несе відповідальність за запрошення учасників та місцевих доповідачів на семінар. У випадку проведення навчальної поїздки або експертної місії співорганізатор відбирає учасників заходу ТАІЕХ (максимум 3 особи беруть участь у навчальній поїздці, 5 – 10 в експертній місії). Співорганізатори можуть пропонувати експертів: якщо бенефіціар знає експерта чи базову організацію, від якої бажає отримати експертизу, про це необхідно вказати в бланку заявки ТАІЕХ. Оскільки ТАІЕХ відповідає за кінцевий відбір експертів, всі сторони повинні остаточно погодити кандидатуру експерта.

 1. За якими критеріями оцінюють заявки? 

Актуальність (зміст та часові рамки), доцільність вибору заходу, відсутність дублювання з поточними проектами технічної допомоги, якість подання матеріалу.

 1. Як надаються візи учасникам навчальних поїздок?

Учасники мусять самостійно заздалегідь перевірити, чи потрібні їм візи для поїздки. Європейська Комісія та Представництво ЄС в Україні не звертаються до посольств від імені учасників та не надають підтримку в процесі отримання візи. Представництво ЄС в Україні інформує учасників поїздок коли і як вони можуть отримати листи-запрошення для візи. Візові збори сплачуються учасниками поїздок – або власним коштом, або за них платить організація, в якій вони працюють.

13. Яка статистика використання TAIEX,  в тому числі в Україні?

Рисунок4a

* Використання інструмента TAIEX в Україні на законодавчому рівні регулюється відповідно до:

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року № 316 «Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX».

Указу Президента України від 06 жовтня 2005 року № 1424 «Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні» (зі змінами від 14 січня 2014 року № 7/2014).

Постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 року № 154 «Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні».

Щоб дізнатися більше про TAIEX, дивіться відео (російською та англійською мовами):