Erasmus+: більше обмінів та інновацій в українській освіті

Для сучасного глобалізованого суспільства мобільність знань є не менш важливою, ніж мобільність товарів та послуг.

Здобуття нових знань за кордоном та їхнє подальше використання у рідній країні є поширеною практикою сучасних студентів та молодих дослідників.

erasm

Для розвитку такої мобільності Україна та ЄС розпочали співпрацю ще понад двадцять років тому. Тоді все почалося з програми обмінів між університетами. Сьогодні ця співпраця розрослась у широку мережу освітніх програм, об’єднаних під егідою Erasmus+.

«Очевидною перевагою Erasmus+ для студентів є доступ до вищої освіти в будь-якій країні Європи», – пояснює Ірина Довматович, випускниця програми Erasmus Mundus. «Існує безліч освітніх програм за різними напрямами; і ти можеш обирати будь-який»,каже вона.

Обрати потрібну для себе програму українські студенти можуть на спеціальному сайті, який містить інформацію про всі відкриті можливості.

Як і одна з її програм-попередниць (Erasmus Mundus), Erasmus+ великою мірою спрямована на мобільність студентів та науковців. Студенти Erasmus мають змогу порівняти різні підходи до освіти в Україні та ЄС, де велика увага приділяється практичному викладу матеріалу та написанню дослідницьких робіт. «Також з’являється багато друзів по всьому світі», – додає Ірина.

Окрім студентської мобільності, Erasmus+ охоплює інші освітні напрями. Йдеться про заохочення інновацій, підтримку реформ освітньої політики, співпрацю між вишами, впровадження Болонського процесу та підтримку інституцій, які досліджують європейські студії (Jean Monnet Actions). Ці можливості доступні для участі державних інституцій, університетів, аспірантів, викладачів, підприємств та освітніх асоціацій.

Світлана Шитікова, директор національного офісу Erasmus+ в Україні, відзначає, що напрям “Розвиток потенціалу вищої освіти” (схожий на колишню програму “Темпус”), бюджет якого становить понад 13 мільйонів євро на 2015 рік для країн Східного партнерства, буде спрямований на розвиток системи забезпечення якості, поліпшення університетського управління, сприяння модернізації навчальних програм і посилення впливу вищої освіти на суспільство.

Ці кошти можуть профінансувати до 12 ініціатив українських вишів з модернізації системи вищої освіти. Кожен проект буде передбачати розробку нових навчальних програм, впровадження інструментів Болонського процесу, розвиток професійних обмінів для підвищення кваліфікації, закупівлю нового обладнання та професійне зростання викладачів і адміністративного персоналу.

Напрям «Розвиток потенціалу вищої освіти» також передбачає співпрацю з підприємствами, спрямовані на розвиток підприємницьких навичок і професійної конкурентоздатності у студентів. Державні та приватні виші можуть подавати заявки на участь до 26 лютого 2015 року. Деталі процесу подання заявок можна знайти тут.

Іншою новинкою є академічна мобільність, яка буде додатковим елементом програми. Така мобільність має стати двосторонньою та будуватись за принципом паритету, в тому числі для студентів і викладачів ЄС до українських вишів і навпаки.

Світлана підсумовує, що увесь спектр напрямів Erasmus+ підтримує місцеві ініціативи щодо запровадження освітніх інновацій в Україні. А це є однією з ключових цілей ініціативи ЄС.

Додаткова інформація

Нова програма Erasmus+ спрямована на підтримку сфер освіти, тренінгів, молодіжної політики та спорту на період 2014-2020 рр.

Erasmus+ надає гранти для широкого кола проектів та діяльності у сфері освіти, тренінгів, молодіжної політики та спорту. Програма надає можливості студентам, стажерам, співробітникам і волонтерам покращити свої навички та кваліфікацію за кордоном. Вона також заохочує міжнародну співпрацю організацій та обмін інноваційними практиками в галузі освіти, тренінгів та молодіжної політики.

З 2014 року Erasmus+ об’єднує такі попередні програми ЄС як «Еразмус Мундус», «Темпус», «Жан Монне» та інші.

З детальною інформацією можна ознайомитися на сайті: http://www.erasmusplus.org.ua